Občianske združenie RosArt
...kultúra a umenie v meste Ružomberok a regióne Liptov

Občianske združenie RosArt vzniklo na sklonku roka 2010 so zámerom rozvíjať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie v meste Ružomberok a regióne Liptov, kde združenie pôsobí. Cieľom OZ RosArt je prispieť k rozvoju amatérskej ako aj profesionálnej umeleckej tvorby – hudobnej, divadelnej, výtvarnej a literárnej, organizovať a podporovať aktivity tohto zamerania na pôde mesta Ružomberok, v jeho okolí ako i regióne Liptov.

RosaThea RoseMusa
RosaGaleria RoseLita

Ciele OZ RosArt chceme napĺňať najmä týmito formami:

  • prípravou, organizovaním a realizáciou kultúrnych a umeleckých podujatí,
  • založením, aktívnym pôsobením a podporou Ružomberského ochotníckeho divadla RosaThea,
  • organizovať semináre, školenia, kurzy a pod. zameraných na kultúru, umenie, jazyky a pod.
  • vykonávať osvetovú činnosť v oblasti kultúry a umenia,
  • hľadať spôsoby pre podporu lokálnych začínajúcich a tvoriacich umelcov,
  • podporovať edukáciu amatérskych a profesionálnych umelcov,
  • vykonávať aktivity zamerané na sprístupnenie kultúry a umenia na strane divákov ako aj na strane umelcov.

Stanovy

 

2 % z dane pre RosArt

 

Pripravujeme

 

 

 

 
Mesto Ružomberok Mesto Ružomberok Inteligentné riešenia pre Váš web - Webdizajn, internetové stránky, elektronický obchod, webové aplikácie Spoľahlivý vysokorýchlostný internet v meste Ružomberok a okolí